คำตอบ

  • manywtf
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-19T14:35:56+07:00
Any กับ some มีความหมายเหมือนกันคือ ' บ้าง ' และใช้นำหน้าคำนามค่ะ
ใช้ต่างกันคือ
any จะใช้กับ ประโยคปฎิเสธ และประโยคคำถาม
เช่น I don't have any camera.
Do you have any camera?
some จะใช้กับ ประโยค บอกเล่า
เช่น I want some water.