คำตอบ

2014-01-19T16:00:57+07:00
ดอกชบา เพราะ ดอกชบามีทั้งเกสรเพศผู้และเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน ( ดอกสมบูรณ์เพศ )
2014-01-19T18:19:44+07:00
ดอกที่มีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันคะ เช่น ดอกกุหลาบ ดอกชบา เป็นต้นคะ