กาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางที่มีผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว
เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ
เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
เป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ำแคว
ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น
ป่าเขาลำเนาไพร ถ้ำหรือน้ำตก
เขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะ

1

คำตอบ

2014-01-19T20:25:49+07:00
Kanchanaburi, a province in the Central Region of the trip to visit.
 Filled with interesting stories about the past .
 An ancient prehistoric civilization .
 The location of the Bridge over the River Kwai.
 Which is a landmark in the history of Thailand in World War 2 and was famous throughout the world.
 It also has abundant natural attractions not to be.
 Forest , caves and waterfalls  ถ้าผิดพลาดต้องขอโทษด้วยนะคะ