คำตอบ

  • manywtf
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-19T16:01:22+07:00
แมงกะพรุนไม่มีขานะคะ มีแต่หนวด
มีกี่หนวดนั้นแล้วแต่ชนิดของมันค่ะ

แมงกะพรุนหลายชนิดมีพิษค่ะ แต่บางชนิดก็ไม่มี 
ู^____________________^
2014-01-19T21:46:27+07:00
แมงกะพรุนไม่มีขานะคะ แมงกะพรุนมีพิษไม่มีพิษดูจากชนิดของแมงกะพรุนคะ