บรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาใช้ในไทยเป็นฐานประกอบรถยนต์ได้แก่

1

คำตอบ

2014-01-23T14:25:25+07:00