1.แสงใช้เวลาส่องจากดวงอาทิตย์ถึงโลกกี่นาที
2.
แสงใช้เวลาส่องจากดวงจันทร์ถึงโลกนานเท่าใด?
3.
เหตุใดแผ่นเสียงเมื่อหมุนจึงมีเสียงได้?

1

คำตอบ

  • manywtf
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-19T19:08:47+07:00
1.แสงใช้เวลาส่องจากดวงอาทิตย์ถึงโลกกี่นาที
ประมาณ 8-10 นาทีค่ะ 
2.
แสงใช้เวลาส่องจากดวงจันทร์ถึงโลกนานเท่าใด?
11/3 วินาทีค่ะ
3.
เหตุใดแผ่นเสียงเมื่อหมุนจึงมีเสียงได้?
เพราะแผ่นเสียงมีรอยขรุขระ และความถี่ตามความสั่นสะเทือนของเสียงที่อัดไว้ เมื่อเข็มครูดไปก็จะเกิดเสียงตามรอยขรุขระและความถี่นั้น