คำบอกเวลากลาง ๆ ที่ระบุเวลาไม่ได้แน่นอนคือคำใด ก. พรุ่งนี้ ข. เมื่อไร ค. เพิ่ง ง. ปีหน้า

2
ข.เมื่อไหร่
ค่ะ
ข.เมื่อไร
พี่ค่ะขอชื่อเฟส