คำตอบ

  • manywtf
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-01-20T22:21:24+07:00
คำ คือ เสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายค่ะ จะมีกี่่พยางค์ก็ได้
ถ้าไม่มีความหมายไม่ถือว่าเป็นคำนะคะ จะถือว่าเป็นพยางค์

คำในภาษาไทยจำแนกได้ทั้งหมด 7 ชนิดค่ะ
1.คำนาม              2.คำสรรพนาม        3.คำกริยา
4.คำวิเศษณ์         5.คำสันธาน            6.คำบุพบท
7.คำอุทาน

^____________________________________________^