ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานระดับปฏิบัติการหรือระดับล่างสุดขององค์การ คือ

1

คำตอบ

2014-02-03T23:18:11+07:00
คอมพิวเตอร์ครับ เกือบทุกองค์กรต้องใ้มันเป็นฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูล