ครูเริ่มต้นคำมาว่า

สังคมเราเท่าที่เห็นเช่นวันนี้

แร้วจะต่อยังไงดีค่ะให้มันคล้องจองกับสังคมในปัจจุบัน

1

คำตอบ

  • sanga
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-20T17:07:31+07:00