คำตอบ

  • Rail
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-05T18:50:53+07:00
การพัฒนาหลักสูตร จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อให้เท่าทันกับยุคสมัยนั้น และความรู้ที่มีเข้ามาใหม่อยู่ตลอดเวลา อย่างเช่น ในหลักสูตรเก่าอาจจะไม่มีการเรียนการสอนเรื่องดาราศาตร์ เกี่ยวกับดาวฤกษ์ หรือการโคจร หรืออะไรหลายๆอย่าง ทำให้ต้องเพิ่มการเรียนการสอนนี้เข้าไปในหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ทันโลก ทันความรู้ใหม่ๆ