พลังงานทางเลือกหมายถึงอะไร เนื้อหาเป็นอย่างไร ขอแบบระเอียด

2

คำตอบ

2014-01-28T17:48:44+07:00
พลังงานทางเลือกหมายถึงพลังงานทดแทน ที่ผลิตได้จากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน พลังงานน้ำ พลังงานลม
2014-01-29T22:11:47+07:00
พลังงานทางเลือกเป็นพลังงานที่ได้เข้ามามีบทบาทในททางเลือกทางด้านพลังงานในปัจจุบัน เพราะพลังงานทางเลือกนั้นปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้มีราคาแพงมาก เช่น พลังานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม หรือพลังงานที่ได้จากพืชที่นำมาสกัดเป็นน้ำมัน