คำตอบ

2014-01-28T18:07:26+07:00
ใช่โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ เช่นโปรแกรม Movie Maker โปรแกรมนี้มีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้งานง่ายที่สุดจ้า