ให้นักเรียนบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้ตามลักษณของด้าน

2

คำตอบ

2014-01-28T18:46:43+07:00
2014-01-29T18:06:40+07:00
สามเหลี่ยมด้านเท่า - ด้านทุกด้านบาวเท่ากัน
สามเหลี่ยมมุมฉาก - มีมุมหนึ่งที่เป็นมุมฉาก
สามเหลี่ยมใดใด - ไม่มีด้านใดเท่ากันเลย