ส่วนที่เป็นลำตัวของจรวดลำหนึ่งยาวกว่า 6 เท่าของหัวอยู่ 1.5 เมตร ถ้าลำตัวของจรวดยาว 27 เมตร หัวจรวดจะยาวเท่าใด

1

คำตอบ

  • virunj
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-23T04:16:40+07:00
ให้x=ส่วนลำตัว y=ส่วนหัว
จากโจทย์จะได้x-6*y=1.5
แทนค่าx=27
y=(27-1.5)/6
  =25.5/6
  =4.25 เมตร ตอบบ