การตกแต่งบ้านคืออะไร
ตอบ คือการจัดบ้านให้สวยงาม เมื่มีญาติมาหาจะได้ไม่รกหูรกตาและสะดวก

1

คำตอบ

2014-01-21T16:25:29+07:00
การจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกหูรกตา เวลาแขกมาเยี่ยมบ้าน