มูลนิธิที่ตั้งขึ้นหลังเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือมูลนิธิใด

1

คำตอบ

2014-01-26T07:39:46+07:00
ที่รู้จักนะคะคือ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่พยากรณ์สภาพอากาศต่างๆ และเตือนภัยประชาชนเมื่อจะเกิดภัยพิบัติให้ดตรียมรับมือ ป้องกัน ได้ทันท่วงทีค่ะ