เขียงเรื่องความ ให้ผู้ฟังสนใจ จะเขียนยังไง
คิดไม่ออก บอกหน่อย

1

คำตอบ

2014-01-22T18:38:37+07:00


เขียนเรื่องที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้น  มีเนื้อหาที่น่าสนใจ

แล้วก็เขียนตามความรู้สึกตัวเอง