คำตอบ

2014-01-24T23:15:33+07:00
ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ เพราะน้ำคือทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมด สามารถหมุนเวียนเป็นวัฏจักรได้ไม่มีสิ้นสุด
2014-01-25T16:53:34+07:00
ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ น้ำถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดไปเพราะ มีเป็นจำนวนมากตั้ง 3 ใน 4 ของโลก อีกทั้งยังมีการวนเวียนเป็นวัฏจักรดังนั้นน้ำไม่มีวันหมดไปแน่นอนค่ะ มีแต่น้ำที่สกปรก และปนเปื้อนมากขึ้นทุกวันจากการใช้น้ำอย่างไม่คำนึงถึงอนาคตของมนุษย์ค่ะ