ผลบวกของจำนวนสองจำนวนเป็น -38 ถ้าจำนวนหนึ่งมากว่าอีกจำนวนหนึ่งอยู่ 16 จงหาจำนวนทั้งสอง ?? อย่างละเอียด
ช่วยด้วยนะค่ะ ทำไม่เป้น555

1

คำตอบ

2014-01-22T13:18:59+07:00
ให้จำนวนจำนวนหนึ่งเป็น  x
จะได้  x+(x+16)= - 38
      2x = - 38 -16
    2x =  - 54
     x  =  - 54/ 2
        =  -  27
คำตอบคือ  - 27   กับ  -11