แม่ค้าซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้และมะม่วงเขียวเสวยมาขายรวมกัน 60 กิโลกรัม มะม่วงน้ำดอกไม้กิโลกรัมละ 60 บาท มะม่วงเขียวเสวยกิโลกรัมละ 50 บาท ปรากฎว่าอัตราส่วนของจำนวนเงินที่ซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ต่อจำนวนเงินที่ซื้อมะม่วงเขียวเสวยเป็น 6:7 จงหาว่าแม่ค้าซื้อมะม่วงแต่ละชนิดมาอย่างละกี่กิโลกรัม

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-18T23:19:51+07:00
ซื้อน้ำดอกไม้ x กก. เป็นเงิน 60x บาท
ซื้อเขียวเสวย y กก. เป็นเงิน 50y บาท
ซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้และมะม่วงเขียวเสวยมาขายรวมกัน 60 กิโลกรัม
x+y=60 ...(1)

อัตราส่วนของจำนวนเงินที่ซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ต่อจำนวนเงินที่ซื้อมะม่วงเขียวเสวยเป็น 6:7
60x/50y = 6/7
6x/5y = 6/7
6x(7) = 5y(6)
42x = 30y
7x = 5y
x = (5/7)y ...(2)

นำ (2) แทนใน (1)
(5/7)y+y=60
12y/7=60
12y=420
y=35 ...(3)

นำ (3) แทนใน (1)
x=25

ซื้อน้ำดอกไม้ 25 กก.
ซื้อเขียวเสวย 35 กก.