- แหล่งน้ำในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่เกิดปัญหามลพิษหรือไม่ ถ้ามีคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไร

1

คำตอบ

2014-01-22T17:52:13+07:00
แหล่งน้ำในบริเวณชุมชน มีแหล่งน้ำเน่าเสีย อาจเกิดจากการทิ้งขยะลงในคูคลอง และ การเทเศษอาหาร หรือ การปล่อยน้ำเสียโดยไม่ได้รับการบำบัดจากโรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง ทำให้เกิด ภาวะ น้ำเน่าเสีย และกลายเป็นมลพิษทางน้ำในที่สุด