คำตอบ

2014-02-05T20:22:49+07:00
มุมภายในรวมกันได้360องศา
 เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน