กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า มีคำตายและคำเป็นกี่คำอะไรบ้าง

1

คำตอบ

2014-01-25T15:41:28+07:00
คำเป็น  คือ  คำที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม่  ก  กา  รวมทั้งสระเสียงสั้น  อำ  ใอ  ไอ  เอา  และคำที่มีตัวสะกด  ในแม่  กง  กน  กม  เกย  และเกอว  เช่น  จริง  นาง   ก่อน   กรน  พัน  ลม  อม  ครีม  เอย  หอย  กวาง  แก้ว คำตาย  คือ  คำที่ประสมกับสระเสียงสั้นในแม่  ก  กา  ยกเว้นสระเสียงสั้น  อำ  ใอ  ไอ  เอา  หรือคำที่มีตัวสะกดในแม่  กก  กด  กบ  แม้จะประสมด้วยสระเสียงยาวก็ถือว่าเป็นคำตาย ...