คำสันธาน กับ เพราะ ฉะนั้น เป็นต้น

คำตอบ

  • kkai
  • มือใหม่
2014-01-22T21:30:32+07:00
Conjunction คือคำสันธานทำหน้าที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคเข้าด้วยกัน ซึ่งได้แก่ and, or ,but,before,while,as well as เป็นต้น ตัวอย่างประโยค เช่น David and Jame love me.

2014-01-24T15:30:53+07:00
คือคำสันธาน ทำหน้าที่ 1. การเชื่อมความ คือ การเชื่อม ประโยค กับ ประโยค 2. การเชื่อมคำ  คือ การเชื่อม ประโยคหรือคำ กับ คำ เช่นand (และ) besides (นอกจาก)   as well as (และ , เช่นเดียวกันกับ)