คำตอบ

2014-01-22T19:47:39+07:00
สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดี มีความสุขกับสิ่งที่ทำไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันคะ
(หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ)
2014-01-22T20:47:50+07:00
คือสิ่งที่เราได้รองแล้วชอบมันมากฯแม้นานไปเราก็จะยังไม่เคยลืม