การเปลี่ยนระบบตัวเลขจากระบบตัวเลขฐานสองเป็นระบบตัวเลขฐานห้ามีวิธีการเปลี่ยนตัวเลขอย่างไร

1

คำตอบ

2014-02-06T17:58:13+07:00
เปลี่ยนเลขฐานสอง เป็นเลขฐานสิบ โดยนำ 2 มาคูณ แล้วนำ 5 มาหารแล้วก็จะกลายเป็นเลขฐานห้า