คำตอบ

2014-01-24T23:48:37+07:00
ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วนะคะ ว่า "ไข่เกิดก่อนไก่" อย่างแน่นอน เพราะแต่เดิมนั้นบรรพบุรุษของไก่คือ นกโบราณชนิดหนึ่ง ต่อมานกชนิดนั้นได้ปฏิสนธิจนเกิดไข่ขึ้นมา ซึ่งไข่ฟองนั้นภายในมีตัวอ่อนที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับไก่ในปัจจุบัน จึงกลายเป็นบรรพบุรุษของไก่ในรุ่นต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน