คำตอบ

2014-01-29T00:27:11+07:00
รูปคลี่ง่ายๆเองครับ แค่มองรูปในแต่ละด้าน แล้วนำรูปในแต่ละด้านที่เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติมาต่อกันครับ