คำตอบ

  • virunj
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-23T01:38:44+07:00
สารละลายหมายถึง สารที่ประกอบไปด้วยตัวทำะลาย กับ ตัวถูกละลาย ครับ ซึ่งน้ำ(น้ำกลั้น) มีองค์ประกอบไม่ครบจึงไม่ใช่สารละลาย ครับ
2014-01-24T23:12:40+07:00
เพราะน้ำเป็นสารเนื้อเดียว และเป็นสารประกอบ ประกอบด้วยโมเลกุลของธาตุ 2 ชนิดคือ H และ O