คำตอบ

2014-02-13T23:04:58+07:00
ดาวเทียมสื่อสาร
ดาวเทียมในเชิงพาณิชน์
ดาวเทียมซิมคอม
ดาวเทียมอินเทลแซท
ดาวเทียมเพื่อการพยากรณ์อากาศ
  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T13:48:36+07:00
ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมสำรวจ ดาวเทียมพยากรณ์อากาศ ดาวเทียมทางการทหาร ดาวเทียมด้านวิทยาศาสตร์