คำตอบ

  • virunj
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-23T01:40:43+07:00
จริงๆแล้วพระไม่ต้องโกนคิ้ว ครับ แต่ ในสมัยก่อนที่ยังมีสงครามกับเขมรอยู่ได้มีไส้สึกปลอมตัวเป็นพระมาสืบข่าว จึงได้มีการตกลงว่าให้พระไทยโกนคิ้วเพื่อทราบว่าไม่ใช่ไส้สึกครับ