พยัญชนะอักษรไทยมีทั้งหมด 44 ตัวอักษร อยากถามว่า พยัญชนะตัวใด...ที่ถูกใช้มากที่สุด ในการใช้ภาษาไทยทั้งหมด

1

คำตอบ