คำตอบ

  • jubjib
  • มือใหม่
2014-01-23T17:33:23+07:00
จากแกนของต้นไม้ค่ะ จะมีวงปีอยู่ ซึ่งวงปีเหล่านี่ก็คือท่อลำเลียงในแต่ละปี
ปีไหนที่แล้งวงปีก็จะมีขนาดเส้นเล็ก ปีไหนที่มีฝนตกมากก็จะมีวงปีขนาดเส้นใหญ่
ซึ่งสามารถนับเส้นวงปีคือ 1 เส้นของวงปี คือ 1ปีค่ะ
2014-01-25T15:52:13+07:00
บอกได้โดยการนับวงปีของต้นไม้ค่ะ อยู่บริเวณเนื้อไม้ที่ลำต้น ถ้าต้นไม้มีอายุมากก็จะมีวงปีมากเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนวิธีอื่นๆที่ง่ายๆ เป็นการบอกอายุแบบคร่าวๆคือ การสังเกตจากจำนวนใบไม้ สีของใบไม้ ความสูงและขนาดของต้นไม้ก็บอกได้เช่นเดียวกันค่ะ