มี 2 ข้อนะครับ

1. มวล 2 กิโลกรัมเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวราบด้วยอัตราเร็ว 5 รอบต่อวินาที ถ้าให้รัศมีของวงกลมมีค่าคงที่แต่เพิ่มอัตราเร็วขึ้น จนกระทั่งแรงสู่ศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า อัตราส่วนของอัตราเร็วสุดท้ายต่ออัตราเร็วแรกของวัตถุมีค่าเท่าไร ?

2. เครื่องเล่นจานเสียงหมุนด้วยความถี่คงที่ 1 รอบต่อวินาที มีวัตถุเล็กๆ วางอยู่บนแผ่นเสียงและหยุดนิ่งเมื่อเทียมกับแผ่นเสียงที่จุดห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นเสียงน้อยกว่า 7 เซนติเมตร แต่จะเริ่มไถลเมื่อระยะห่างมากกว่า 7 เซนติเมตร จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิววัตถุกับแผ่นเสียง ?

รบกวนขอวิธีคิดนะครับ ขอบคุณมากๆครับ ^^

1