คำตอบ

2014-01-24T15:02:04+07:00
เพราะทำให้เป็นคนกล้าแสดงออก ในทางที่ถูกนะคะ ทั้งยังเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีอย่างหนึ่งอีกดด้วยคะ