คำตอบ

  • manfa
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-24T16:31:48+07:00
เพรำะคุณมีความรู้สึกที่ดีต่อแฟนของคุณ มันเป็นความรู้สึกจากภายในส่วนบุกคลที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดคิดว่าถ้าคุณรู้สึกดีหรือไม่มันต้องเกิดจากความรักของพวกคุณเอง ดังนั้นเหตุผลที่ทำไมคุณรักแฟนคุณมากจึงมีหลายสาเหตุและมันขึ้นอยู่กับวิธีการคบกันลักษณะความสัมพันธ์ของคุณเองจึงไม่สามารถมีใครรู้ได้นอกจากตัวของคุณเอง
2014-01-24T18:07:26+07:00
เพราะว่าคุณยกหัวใจทั้งหมดให้เธอคนนั้นแล้วก็เลยรักมากไงค่ะ