คำตอบ

  • jittatoei
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-23T20:07:44+07:00
2(x-3) = x + 15
คูณ 2 เข้าในวงเล็บ จะได้
2x-6= x+15
ย้ายข้าง 6 ไปจากลบจะเป็นบวก
2x= x+15+6
2x= x+21
ย้ายข้าง x ไปลบ
2x-x = 21 จะได้
x = 21
ตรวจคำตอบโดยแทน 21 ลงแทนค่า x
จะได้ 2(21-3) = 21 +15
36 = 36