คำตอบ

  • manfa
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-24T16:36:36+07:00
   ในเด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี) มักมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือมีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะตั้งแต่กำเนิด แต่ถ้าเป็นเด็กโต (อายุ 5 ปีขึ้นไป) จะมีสาเหตุมาจากภาวะไตอักเสบและโรคอ้วน
  - 
ปัจจัยภายนอกมาจากโรคที่ป่วย เช่น โรคไตอักเสบ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อโรคหัวใจ โรคอ้วน หรือลามไปถึงจนเป็นโรคมะเร็ง และต้องได้รับยา ซึ่งอาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้
   - ปัจจัยภายในเกิดจากพันธุกรรม โดยมีคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นความดันโลหิตสูง ลูกก็มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงถึง 50% หรือเด็กมีความพิการแต่กำเนิด เช่น มีช่องทางเดินปัสสาวะบวม ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะตั้งแต่เด็ก แต่ถ้าเป็นเด็กทั่ว ๆ ไป ที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยไม่เป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ก็จะพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้น้อยค่ะ
2014-01-25T16:27:34+07:00
มีทั้งกรรมพันธุ์และการใช้วิถีชีวิตแบบผิดๆค่ะ ซึ่งโรคอ้วนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กมีความดันโลหิตสูง ดังนั้นจึงต้องฝึกการออกกำลังกายให้เด็กและงดรับประทานอาหารรสจัดค่ะ
ป.ล. ความดันในเด็กมีโอกาสเป็นได้นะคะ แต่มีเพียง 10-20% เท่านั้นส่วนมากเกิดจากโรคเฉพาะค่ะ