โรงละครแห่งหนึ่งขายบัตรชมละครสามราคาคือ ราคา 135 บาท 225 บาท และ 270 บาท ได้เงินทั้งสิ้น 22635 บาท ถ้าขายบัตรราคา 225 บาท ได้จำนวนสองเท่าของจำนวนบัตรราคา 270 บาท และขายบัตรราคา 135 บาท ได้มากกว่า 3 เท่าของจำนวนบัตรราคา 270 บาท อยู่ 1 ใบ จะขายบัตรแต่ละชนิดได้อย่างละกี่ใบ
ตั้งสมการได้อย่างไงค่ะ ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ ^^

1

คำตอบ

  • LingNoi
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-25T22:16:45+07:00
กำหนด  x แทนจำนวนบัตรราคา 135, y แทนจำนวนบัตรราคา 225, z แทนจำนวนบัตรราคา 270 จากโจทย์   y = 2z และ x = 3z+1
ตั้งสมการจากโจทย์    135x + 225y + 270z = 22635
แทนค่า x = 3z+1 และ y = 2z ในสมการ
จะได้    135(3z+1) + 225(2z) + 270z = 22635                 
              405z + 135 +450z + 270z = 22635
                          
                      405z + 450z + 270z = 22635 – 135
                                                
                                          1125z = 2250
                                                          
                                                 z = 20

แทนค่า z = 20 ใน x = 3z+1 และ y = 2z           
x = 3(20)+1                         y = 2(20)
             
  = 60 + 1                              = 40
             
  = 61

ตรวจคำตอบ แทนค่า x = 61 , y = 40 , z = 20 ในสมการ 135x + 225y + 270z = 22635      
   135(61) + 225(40) + 270(20) = 22635
                    
              8235 + 9000 + 5400 = 22635
                                            
                                  22635 = 22635

ดังนั้น ขายบัตรราคา 135 ได้ 61 ใบ ขายบัตรราคา 225 ได้ 40 ใบ และขาบัตรราคา 270 ได้ 20 ใบ
พี่หวังว่าคงเข้าใจนะคับ เพราะพี่คิดว่าพี่อธิบายให้แบบละเอียดแล้วนะคับ