คำตอบ

2014-01-24T14:03:27+07:00
ปุจฉาคะ
“สุ จิ ปุ ลิ”   หัวใจนักปราชญ์
 สุ    มาจากคำว่า “สุตะ” หมายถึง การฟัง การที่เรารู้จักฟังอย่างมีสติ ฟังแล้วเกิดการเรียนรู้
 จิ    มาจากคำว่า “จินตะ” หมายถึง การคิด การคิดอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากการฟังก็ได้
ปุ    มาจากคำว่า “ปุจฉา” หมายถึง การถาม การถามเกิดจากการคิดที่สงสัยขึ้นมา และต้องการหาคำตอบของข้อที่สงสัยนั้น
ลิ    มาจากคำว่า “ลิขิต” หมายถึง การเขียน การจดบันทึก เป็นการประมวลความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วจดจารไว้