คำตอบ

  • jittatoei
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-23T20:29:58+07:00
เป็นคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น จะ ปะ ทุ
มีตัวสะกดในแม่ กก กด กบ
2014-01-24T15:26:37+07:00
คำตายคือคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด แม่ กก กด กบ
แบ่งเป็นคำตายสระเสียงสั้น และคำตายสระเสียงยาว หากคำนั้นมีสองพยางค์ ให้ดูพยางค์สุดท้าย ว่าเป็นคำเป็นหรือคำตาย จึงจะสามารถสรุปได้คะ