คำตอบ

2014-01-24T14:50:56+07:00
ชิมิๆ เพี้ยนมาจาก คำว่า ใช่มั๊ย ซึ่งเป็นภาษาไม่เป็นทางการในภาษาไทยคะ
ตะเอง เพี้ยนมาจาก คำว่า ตัวเอง  
2014-01-24T17:56:57+07:00
ชิมิชิมิ แปลว่าใช่มั้ย ใช่มั้ยค่ะ ส่วนตะเอง แปลว่า ตัวเองค่ะ...