อยากทราบประวัติของหอไอเฟล ว่ากุสตาฟไอเฟลเป็นสถาปนิก ออกแบบเอง หรือว่า ผู้อื่นออกแบบแล้วไอเฟลซื้อลิขสิทธิ์มา

1

คำตอบ

2014-01-25T00:26:02+07:00