คำตอบ

2014-01-26T08:00:21+07:00
เทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 3 ระดับค่ะ
1 เทคโนโลยีพื้นบ้าน เช่น การหมัก การดอง การตากแห้งซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาคนในชุมชนค่ะ
2 เทคโนโลยีระดับกลาง เช่น รถแทรกเตอร์ รถตัดหญ้า ตู้เย็น
3 เทคโนโลยีระดับสูง เช่น ดาวเทียม หุ่นยนต์แม่บ้าน เครื่องมือการแพทย์โดยระบบคอมพิวเตอร์
 ซึ่งเทคโนโลยีที่สุดยอดแห่งปีคือ MacBook Pro with Retina Display ที่สุดของโน้ตบุ๊กค่ะ
2014-01-29T20:32:49+07:00
เทคโนโลยีใหม่ๆที่คิดค้นออกมาแล้วเป็นที่ฮือฮาในปัจจุบันคือ Google Glass