คำตอบ

  • RoSEs
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-24T19:32:42+07:00
(1)-(2);-y2+2y=0
y2-2y=0
y(y-2)=0
y=0|y-2=0;y=2

แทน y=0ใน (1)
x2+6x+9=0
(x+3)(x+3)=0
x+3=0
x=-3

แทน y=2 ใน (1)
x2 -8+6x-8+9=0
x2+6x-7=0
(x+7)(x-1)
x=-7|x=1