ขั้นตอนการแปลภาษา มี 4 ขั้นตอน ได้แก่อะไรบ้าง
ขอบคุงล่วงหน้าสำหรับคำตอบ

1

คำตอบ

  • kratai
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-09T18:28:14+07:00
1.ดูประโยค
2.หาคำศัพท์ที่ไม่รู้จากดิก
3.นำคำแปลเรียบเรียงเป็นประโยค
4.เขียนลงกระดาษ