รูปสี่เหลี่นมจัตุรัสที่มีด้านแต่ละด้านยาว4เมตร จงหาว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีพื้นที่เท่าใด?

2

คำตอบ

  • RoSEs
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-24T19:16:40+07:00
16 ตร.ม. ป่ะ สี่เหลี่ยมจตุรัสมีมสูตร ด้านxด้าน หรือด้าน ยกกำลัง 2 มันก็เท่ากับ 4x4 = 16 
2014-01-24T22:46:19+07:00
สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน
ดังนั้น โจทย์ถามว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านแต่ละด้านยาว 4 เมตร จงหาว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีพื้นที่เท่าใด?
แทนในสูตรก็จะได้ 4 x 4 = 16
ตอบ 16 ตารางเมตร หรือ 16 ตร.ม