หาคำตอบของสมการกำลังสอง วิธีทำ พร้อมทั้งตรวจคำตอบ
 x^{2} -3x = 4 ทำยังไงค่ะ

1
งงโจทย์ค่ะ
x^{2}
x กำลัง (2-3x) = 4 ใช่มั้ย
ไม่ใช่ค่ะ
x กำลังสอง ลบ 3x =4 ค่ะ

คำตอบ

2014-01-24T20:20:59+07:00
                                         x กำลังสอง - 3x = 4
ย้ายข้างสี่มาค่ะ ก็จะได้
                                     x กำลังสอง - 3x - 4 = 0  
*เครื่องหมายลบตัวที่อยู่ข้างหน้า 4 คือตัวบอกว่าเวลาแยกสองวงเล็บออกมาเครื่องหมายจะไม่เหมือนกัน
*ตัวที่อยู่หน้า 3x คือตัวที่จะบอกว่าค่ามากจะเป็นลบ  (ในที่นี่เป็น -4)

แยกเป็นสองวงเล็บ
                                           (x - 4)(x+1)  = 0
คำตอบของสมการคือ           x - 4 =0    |       x+1 = 0     
                                           x = 4    |      x  = -1

ตอบ  4 กับ -1 ค่ะ