คำตอบ

2014-01-25T16:18:02+07:00
future tense เป็นประโยคในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะ ดังนั้นในรูปประโยคจึงต้องใช้ will หรือ shall เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ ดังนี้ ประธาน+will shall+verb 1 ค่ะ เช่น I will go to school next week. ฉันจะไปโรงเรียนสัปดาห์หน้าค่ะ